تمام دسته بندی ها
  فیلتر ها
  تنظیمات
  جستجو

  لوگوتایپ

  لوگو یا لوگوتایپ به نشانه هایی گفته میشود که از نام کامل موضوع طراحی شده اند. در طراحی لوگو ترکیب خوشنویسی نقش مهمی دارد، این نشانه ها گاه صرفاً از یک ترکیب بندی هنرمندانه خوشنویسی به وجود می آیند و گاه شیوه ی نوشتن حروف شکل و تصویری را مجسم می کنند. بطور ساده تر میتوان گقت در جایی که از نوشتار اسم موضوع برای امضا استفاده شود لوگو تایپ طراحی می گردد. برای طراحی لوگو تایپ معمولا سه حالت وجود دارد، اولین حالت: لوگو تایپ از تغییر و ترکیب یک فونت معمول خلق میگردد. حالت دوم: برای طراحی یک لوگو تایپ یک فونت طراحی و چیدمان میشود. حالت سوم: لوگو تایپ بصورت طراحی آزاد دست طراح و چیدمان میگردد. در ارزیابی اصولی و علمی یک لوگوتایپ باید توجه داشت که خوانایی فرع بر زیبایی است. یا به عبارتی، در طراحی یک لوگوتایپ زیبایی باید در استخدام خوانایی باشد، طراحی لوگو تایپ ها در ایران به دو زبان فارسی و انگلیسی معمول است.

  لوگوتایپ

  فروشندگان